Nastavitve piškotkov

Obvezni piškotki

Obvezni piškotki omogočajo funkcije, brez katerih ni mogoče uporabljati naših spletnih strani, kot je predvideno. Te piškotke uporabljamo izključno mi in so zato lastni piškotki. Uporaba obveznih piškotkov na spletni strani je dovoljena brez vaše privolitve. Obveznih piškotkov zato ne morete omogočiti ali onemogočiti po lastni želji.

Dodatne informacije najdete v naši politiki zasebnosti v razdelku Piškotki (tip A).

Funkcionalni in izvedbeni piškotki

Izvedbeni piškotki
Izvedbeni piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran. Te piškotke uporabljamo, da lahko bolje razumemo, kako uporabljate naše spletne strani, in tako izboljšamo njihovo privlačnost, vsebino in funkcionalnost.

Funkcionalni piškotki
Funkcionalni piškotki naši spletni strani omogočajo, da shrani že posredovane informacije in vam na podlagi teh informacij ponudi izboljšane ter bolj prilagojene funkcije. Ti piškotki zbirajo in shranjujejo samo psevdonimizirane informacije, zato ne morejo slediti vašemu premikanju po drugih spletnih straneh.

Za uporabo teh piškotkov ni potrebna vaša privolitev. Lahko pa jih kadarkoli onemogočite.

Dodatne informacije najdete v naši politiki zasebnosti v razdelku Piškotki (tip B).

Ne pozabite, da onemogočenje funkcionalnih in izvedbenih piškotkov lahko povzroči omejeno delovanje naše spletne strani.

Piškotki, ki zahtevajo privolitev (oglaševanje)

Piškotki, ki zahtevajo privolitev, bodo nameščeni in uporabljeni samo, če boste v to izrecno privolili. Piškotki se nato uporabljajo za orodja več spletnih strani. Ta omogočajo npr. prilagojene spletne oglase in razširjene možnosti analiz ter ocen v povezavi s ciljnimi skupinami in vedenjem uporabnikov. Seznam partnerjev in orodij, ki jih uporabljamo v ta namen, najdete tukaj.

Dodatne informacije najdete v naši politiki zasebnosti v razdelku Piškotki (tip C).

Dodatne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo na svoji spletni strani, najdete v izjavi o varstvu podatkov.