Imprint

Predstavniki: 

  • Sonja Kristin Ungewitter, generalna direktorica CU Adriatic 
  • Mojca Ambrožič Dobrovoljc, prokurist

Trgovski register/št. reg.: Okrožno sodišče v Ljubljani, Matična številka 5957788000

ID št. za DDV: Davčna številka: 49765051